VG driver med kampanjejournalistikk ved presentasjon av UD-notatet i henhold til Henrik Thune assisterende direktør, Norsk ressurssenter for fredsbygging (NOREF). Aftenposten

Les også