Berikelse betyr bevæpning. På to måneder har 21.000 tyskere fått utstedt våpenkort. Pepperspray selger som aldri før.  Frankfurter Allgemeine

Les også