Strengere regler for familiegjenforening vil få flere til å søke om asyl i den hensikt, mener UDI. VG

Les også