Lippestads anti-Listhaug-stunt under den korsfestede Kristus er i strid med reglene for bruk av kirker.

Les også