565

Dette bildet, som har ligget i magasinet hos The Nelson-Atkins Museum of Art i Kansas City, Missouri, der det har vært i magasinene siden 1930-tallet. Man antar nå at det kan være malt av selveste Hieronymus Bosch (c.1450-1516)

Bildet viser unektelig store likheter med andre bilder av Bosch, der attribusjonen er sikker. Motivet er trolig den hellige Antonius’ prøvelser, også kjent fra andre bilder av den samme kunstner.

The Guardian

Les også

-
-
-
-
-
-
-