Skoleskyting er kommet inn som en del av risikobildet og Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) påpeker behovet for beredskapsplaner. VG

Les også