Nytt

Mediene gir inntrykk av at IS er på defensiven. Bildet er mer sammensatt. Militært har de opplevd noe motstand, i både Irak og Syria, men deres tiltrekningskraft er fortsatt stor. Til tross for at Vesten og andre land forsøker å bremse tilstrømmingen, kommer det rundt 1.000 nye rekrutter til IS hver måned, anslår vestlig etterretning.

Man regner med at i alt 6.000 krigere fra vestlige land befinner seg under IS-flagget. Det representerer et sikkerhetsproblem uten sidestykke.

According to the most recent estimate, more than 34,000 foreign fighters from at least 120 countries have now gone to fight in Iraq and Syria, a U.S. intelligence official told VOA on condition of anonymity.  Of those, at least 6,000 are Westerners.

Siste gang det ble kunngjort tall, i oktober 2015, var totalen 30.000 og 4.500.

And while defense officials say there is growing evidence Islamic State is being forced to turn to conscription, the group continues to be buoyed by a steady influx of recruits – enough to maintain a constant force of 20,000 to 30,000 fighters.

Through the end of 2015, slightly more than 1,000 foreign fighters a month were joining Islamic State, a U.S. official familiar with the data told VOA.  The official also said the most popular route continued to be crossing into Syria from Turkey, despite Turkish efforts to crack down along the border.

Det koster mer å ta seg til IS-territorium, men strømmen er altså ikke blitt mindre. De fleste kommer gjennom Tyrkia. Fortsatt. Det er grunn til å spørre hvor helhjertet Tyrkia forsøker å hindre dem.

“There’s some attention on the networks,” he said. “But there really isn’t a focus on attacking the networks and making that the framework in which the defeat of ISIS is supposed to be applied.” Mubin Shaikh, an ex-security and Canadian counterintelligence operative, told VOA via Skype.

Hvorfor er det ikke større press på Tyrkia? Lar NATO og USA Tyrkia få diktere Syria-politikken fordi man spiller en sekundær rolle? I så fall er det Putin som høster gevinsten.

Jihad har fortsatt appell blant muslimske ungdommer i Europa særlig. Myndighetenes svar ser ut til å være forståelse og overbærenhet. Hvis de blir forstått og får et tilbud om jobb eller utdanning vil de velge samfunnet fremfor jihad. Vestlige ledere synes ikke å forstå at det er nettopp valgt disse ungdommene har og de har valgt kalifatet fremfor samfunnet de lever i. De avviser dette samfunnet og forakter det. Europeiske ledere gjorde opprør i sin ungdom, men de er ute av stand til å forstå dagens opprør og forsøkene på å få de unge i tale blir avvist med forakt. Kun en ting gjelder: Et budskap på islams premisser.

Hvordan kan vantro tro at de kan overtale troende?

Vestens holdning er defensiv. Amerikanske kontraterroreksperter sier de frykter at Putins mer aggressive stil kan øke rekrutteringen til IS. Bekymringen er et stykke på vei forståelig, men den er også et uttrykk for at man har lagt begrensninger på krigen mot IS for ikke å fremprovosere mer sympati blant unge i Europa. Dermed har man gjort seg selv til gissel.

 

http://www.voanews.com/content/flow-of-foreign-fighters-to-syria-iraq-unrelenting/3135549.html