Kort

Grensekontroll mot Danmark gir resultater. 227 søkte asyl søndag, mot et tjuetalls dagen etter. NRK Østfold

Les også

Les også