Kort

Grensekontroll mot Danmark gir resultater. 227 søkte asyl søndag, mot et tjuetalls dagen etter. NRK Østfold

Les også

Mest lest

Terrorens ansikt

Tydelige fotefar

Les også