Kort

Det finnes økonomer som setter likhetstegn mellom streng innvandringspolitikk og stopp i internasjonal handel. E24

Les også

Les også