Kort

Politiets utlendingsenhet klarer ikke helt å nå regjeringens mål for uttransportering av ulovlige utlendinger i 2015 (som er 7.800 personer). Nettavisen

Les også

Les også