Kort

Jurist Bård Standal er helt overbevist om at det ikke skjer noe farlig og går til stormangrep på alle de som mener det er noe som man bør bekymre seg over. Her sitter de store orden løst og alt skjer i henhold til en «oppskrift». Dagbladet