Kort

Politiets utlendingsenhet gir PST ukentlige bekymrings­meldinger, selv om registreringen av mange asylsøkere er minimal. Nettavisen

Les også

Les også