Kort

Det kriminelle parallellsamfunnet blir stadig smartere, og virkningen for det sivile samfunn blir mer alvorlig. NRK

Les også

Les også