Kort

Lederen for det tyske politiforbundet ber Merkel om å stenge grensen for å forhindre sosial uro. Forgjeves. TV2

Les også

Les også