Kort

Bjørnulv Braanen i Klassekampen om innslusing av migranter i arbeidslivet før de er gitt oppholdstillatelse. Men han kunne lagt til at arbeidsløsheten nå er på 117.000, hvilket utgjør 4,2% av arbeidsstyrken, så var nok alvoret i saken blitt klarlagt. Illusjonen om at dette skal gå bra og vi berger velferdsstaten lever fortsatt.

Les også

Les også