Kort

Det lar seg ikke engang oppdrive nok midlertidige bosteder i Nord-Norge, hvor det går fast-track via Russland. NRK Finnmark

Les også

Les også