Innenriks

I leserinnlegget Trøndersk moro? (Adresseavisen 01.07.) forsøker Helga Pedersen (Ap) å vitse rundt innføringen av eiendomsskatt, og spør retorisk om kommunene innfører skatten for moro skyld og for å plage sine innbyggere? Pedersen svarer som forventet nei, og legger til at eiendomsskatt innføres fordi det er tvingende nødvendig for at

-De pleietrengende skal få en verdig omsorg og familiene sikres barnehageplass til de minste, samt føle seg trygge på at de litt eldre ungene har lærerike og gode skoledager.

Videre harselerer Helga Pedersen over finansminister Siv Jensen (FrP) som angivelig ikke vet at kommunene sliter, men tvert imot mener at kommunene «er sikret robuste rammer for å gi et godt velferdstilbud».

Skatteinngangen svikter når arbeidsledigheten øker, og den øker når oljenæringen reduseres. Helga Pedersen ser sammenhengen mellom reduserte skatteinntekter og velferdskutt, økt brukerbetaling og eiendomsskatt.

-Mange kommuner har sett seg nødt for å kutte i skole, velferdstjenester, andre har økt eiendomsskatt og brukerbetaling. Noen har begge deler som høyrestyrte Stavanger og Bergen.

Helga Pedersen bør bli minnet på at det er flere enn høyrestyrte Stavanger og Bergen som har økt både brukerbetaling og eiendomsskatt, eksempelvis Ap-styrte Trondheim. For øvrig er Ap-kommunen Trondheim den kommunen som under ordfører Rita Ottervik (Ap) er «vinneren» i eiendomsskatt.

Helga Pedersens skriverier er nok drevet av helt andre motiver enn omsorg for kommuneøkonomi og velferdsgoder for oss som bor i dette landet. Hvorfor skulle hun ellers stemme for et vedtak som innebærer svimlende offentlige utgifter? Utgifter som må inndekkes på ett eller annet vis. Syria-vedtaket beregnes å koste alt fra 20 til 70 mrd kroner. FrP har beregnet kostnadene etter familiegjenforeninger til 95 mrd kroner (Finansavisen 18.06.). Pedersen ser økonomiske sammenhenger, men velger å påpeke dem bare når de passer inn i hennes politiske virkelighet. Selv når de økonomiske konsekvensene er gigantiske, velger Pedersen å overse dem. Pedersen og Ap stemmer frem vedtak i Stortinget som betyr titalls mrd kroner i økte utgifter, pluss enorme sosiale og kulturelle omkostninger. Bekymret for kommuneøkonomien? Den må Pedersen dra lenger ut på landet med.

 

Alt tyder på at Helga Pedersen har stø kurs og følger varslet strategi. Hennes innlegg er utvilsomt et forsøk på å sverte Siv Jensen og den sittende regjeringen. Helga Pedersen følger med andre ord sin egen oppfordring: Det er viktig at alle bidrar til å sverte den nye regjeringen.

Helga Pedersens siste bidrag er herved registrert.