Kort

Beredskapssjefen i Oslo anbefaler ikke de anbefalte rutene. Forviringen er stor om hva «Raymond-ruter» er, men det kan tenkes at det er ruter som kvinner definitivt ikke bør ferdes på, men som Raymond ønsker å gjøre sikre for ferdsel. db