Amnesty International offentliggjorde onsdag en rapport om tortur og henrettelser som Hamas foretok i skyggen av Operation Protective Edge. Rapporten er så knusende at den blir vanskelig å svelge for både Amnesty og mediene. Hamas avviser den blankt.

Hvis det er slik at Hamas torturerer og henretter mennesker offentlig, til avskrekking og forlystelse, kan det si noe om Hamas’ karakter?

gaza.kollaboratoer.tyler.hicks

Foto: Hamas har ikke nølt med å demonstrere brutalitet og bestialitet offentlig, i en tro på at verdenssamfunnet godtok alt så lenge det handlet om «kollaboratører». Nå dokumenterer Amnesty at tortur og henrettelser har skjedd i et betydelig omfang og var en systematisk politikk for å ta et oppgjør med virkelige eller innbilte fiender. Helt uten lov og dom. Hvordan blir det å samarbeide med Hamas etter dette?

Hamas angrep Israel bevisst med raketter, vel vitende om at Israel ville måtte slå tilbake. Det ville påføre sivilbefolkningen store lidelser, men utenverdenen har ikke villet ta inn over seg at dette var bevisst strategi fra Hamas’ side. Amnesty-rapporten dokumenterer en hensynsløshet som gjør en slik strategi sannsynlig.

Hamas benyttet krigen til å ta et oppgjør med sine virkelige eller innbilte fiender, skriver Phillip Luther, direktør for Amnestys Midtøsten og Nord-Afrika-program, i en pressemelding.

VG ved Cathrine Ekehaug har en fyldig dekning, men virker forvirret over retning. Rapporten slår i stykker VGs egen propalestinske tendens.

Man henrettet folk offentlig som man hevdet hadde samarbeidet med Israel. Men ikke bare dem.

Styrker fra Hamas skal også ha bortført, torturert og angrepet mennesker som støtter Fatah, Hamas’ største politiske motstandere på Gazastripen. Dette skal inkludere tidligere medlemmer av sikkerhetsstyrkene til de palestinske selvstyremyndighetene (PA), skriver Amnesty.

Poenget er at arrestasjoner, tortur og henrettelser skjedde uten lov og dom.

Rapporten slår fast at ingen er blitt stilt til ansvar for mishandlingen. Dette indikerer at lovbruddene enten kom på ordre fra, eller var utøvet av Hamas, skriver Amnesty.

– Istedenfor å opprettholde lov og orden, har ledelsen i Hamas gjentatte ganger oppfordret og lagt til rette for frastøtende lovbrudd mot forsvarsløse individer, sier Luther.

Dette er en ganske knusende kritikk av en samarbeidspartner for den norske regjering. NRKs Sidsel Wold eller Aftenpostens Harald Stanghelle har ikke reist spørsmålet om det legitime i å gi penger til et slikt regime, som dessuten nekter å anerkjenne motparten.

De snakker stadig om at Israel hindrer gjenoppbygging, eller at det mangler penger. Men faktum er at gjenoppbyggingen står i stampe fordi Fatah/PA og Hamas krangler om hvem som skal ha hånd om pengene.

Interessant nok: Amnesty slapp ikke inn i Gaza, hverken fra den israelske eller egyptiske siden. Hamas ønsket ingen undersøkelse.

Hvordan har da Amnesty kunnet arbeide?

Ifølge rapportens metodekapittel er den basert på intervjuer med tidligere fanger og deres familier, vitner, menneskerettighetsaktivister, journalister og andre. Organisasjonen har også analysert rapporter fra rettshøringer, legerapporter, dødsattester, offentlige uttalelser fra Hamas og andre palestinske grupper i Gaza. Samt medieoppslag, og rapporter utarbeidet av FN, palestinske, israelske og andre frivillige organisasjoner.

Rapporten burde få norske medier og politikere til å gå i seg selv. Eller er rollen som leder av Giverlandsgruppen så viktig at man er villig til å se gjennom fingrene med tortur og henrettelser?

En detalj som gjelder Norge.

Noen ble avhørt, torturert og mishandlet i en nedlagt poliklinikk ved Al-Shifa-sykehuset i Gaza by, skriver Amnesty. Minst tre personer som i løpet av konflikten ble arrestert for å ha samarbeidet med Israel døde i varetekt, hevder rapporten.

Dette er sykehuset hvor Mads Gilbert har arbeidet og blitt hedret for sin innsats av det offentlige Norge. Ganske mange personers integritet rammes hvis Gilbert har jobbet på et sykehus hvor Hamas torturerte folk. Det er en del av sykehuset hvor Hamas har kontroll, men det er likefullt i samme bygningskompleks. Gilbert har latterliggjort og benektet alle spørsmål om at Hamas har brukt Al-Shifa. Hvordan er det med troverdigheten? Vil noen norske medier ringe og spørre ham hvordan dette henger sammen?

Jan Arild Snoen har plukket ut de relevante delene om Al-Shifa og publisert dem på minervanett.no:

s. 6, sammendraget: Hamas forces used the abandoned areas of al-Shifa hospital in Gaza City, including the outpatients’ clinic area, to detain, interrogate, torture and otherwise ill-treat suspects, even as other parts of the hospital continued to function as a medical centre.

s. 20 The officers took Saleh Swelim to their Jabalia detention facility, known as the al-Sisi centre, and then to the outpatients’ clinic at al-Shifa hospital in Gaza City, which Hamas forces were using to detain and interrogate suspects. M.S., a younger brother of Saleh Swelim, told Amnesty International that Internal Security officers also detained him that day and that he saw Saleh Swelim both at the al-Sisi facility and at al-Shifa hospital, and that Internal Security officers tortured both of them.

s. 23 I went to al-Shifa hospital outpatients’ clinic where the Internal Security had a room. I knocked on the door and nobody answered. I kept on knocking on the door until they [Internal Security] finally arrived. They grabbed me and hit me and insulted me and treated me harshly, and increased their beatings of me. They put me in a room and left me until about 1am when they returned and asked me, “Do you want to leave?” I said, “No, I don’t want to leave.” So at about 2am they came and asked me what I wanted. I said, “I either stay here with my brother or I leave with my brother.” They said, “Come, we’ll show you your brother.” They showed me my brother from behind. I couldn’t tell if he was alive or dead. There were about three other people sitting on the floor; they were detainees. M.D. said that Internal Security officers then took him by car to the al-Mu’askir area and let him go. However, he returned to al-Shifa hospital the next day, when Internal Security officers told him that Ali Da’alsa had been executed after confessing to “collaboration” with Israel.

s. 29 A.H., 43, a member of Fatah, activist and former PA senior officer, told Amnesty International that members of Hamas’s Internal Security force detained him as he left a mosque in the eastern area of Gaza City on 17 August 2014 and took him to the outpatients’ clinic at al-Shifa hospital. There, he said, they tortured him for about two hours by tying his hands behind his back, blindfolding him and beating him, including with a hammer and plastic pipes, causing him to lose consciousness several times, and verbally abused him, before asking him about his links to the PA’s security forces.

s. 30 I was dragged onto the floor below our flat and placed in a corner near the lift where they started beating me. The beatings covered my whole body, not a single spot escaped the beatings with the back of the rifle or sticks; their imprints were everywhere. I went to al-Quds hospital where I was treated. I did not go to al-Shifa hospital because it is said that any member of Fatah or the PA going there would end up with worse injuries.

 

 

 

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/gaza/amnesty-hamas-drepte-og-torturerte-sivile/a/23459838/