Nytt

Pave Frans ble feilsitert i engelske medier. Han kalte ikke Mahmoud Abbas en fredsengel, men sa: «måtte du bli en fredsengel». Det er noe ganske annet. Likevel er det grunn til å stille spørsmål ved Vatikanets palestinavennlige politikk.

It is important to observe that the pope’s position has been distorted by English-language media: contrary to an initial (and virally circulated) report he did not call Abbas “an angel of peace,” but rather said, “May you be an angel of peace,” which has quite a different meaning.

Spengler, alias David P. Goldman, forklarer hvorfor Vatikanet og paven med anerkjennelsen av Palestina beveger seg inn i et farlig terreng.

Av norske medier fremstilles det som dødvannet i fredsprosessen kun skyldes israelsk motvilje. Men det er langt fra tilfelle. Spengler trekker frem to grunner på palestinsk side:

Abbas har nektet å anerkjenne Israel som stat og vil heller ikke forhandle om de ultimate kravene, som «right of return».

Abbas has refused to recognize the State of Israel, or even offer a final settlement of claims, as President Obama pointed out in an interview yesterday with Al-Arabiya. That is why peace negotiations have gotten nowhere; to exclude a final settlement of claims from the agenda is to refuse to negotiate. Some observers had hoped that Abbas might withhold recognition of Israel but accept an “end of claims” statement, but he has refused even that.

Det siste er interessant: Abbas kunne holdt tilbake anerkjennelse av Israel, men gått for å sluttforhandle de ultimate kravene, men heller ikke dette har han gått med på. De er altså non-negotiable, ikke mulig å forhandle om.

Men dette hører vi ikke noe om i norske medier, bare en uavlatelig dur om hvor umulig Benjamin Netanyahu er. Det er samme refereng som FN og dets tilliggende organisasjoner og diverse NGO’er synger på. Hvis Netanyahu driver politikk foran et valg utlegges det som kategoriske løfter. Utenriksminister Børge Brende holdt tirsdag samtaler med Netanyahu som han betegnet som meget interessante.

Abbas forsøker nå å få fra FN det han skulle oppnådd gjennom forhandlinger med Israel. Det kan forlede palestinerne til overmot. De kan tro de har verdenssamfunnet i ryggen. Imens fortsetter vestlige medier å dyrke palestinernes offerrrolle.

Having refused in effect to offer peace with Israel in return for territorial concessions, Abbas now wants the UN Security Council to give him what he wants in return for no concessions whatever on his part. That would leave the Middle East in a state of permanent war, by removing any incentive the Palestinian Arabs might have to agree to an “end of claims” statement and a final peace settlement. To encourage Abbas in this behavior (which means de facto accepting Hamas as the arbiter of power in the Palestinian camp) is not a step towards peace. Rather, it reinforces the war party in the Muslim world, specifically Hamas and its sole backer, Iran.

http://atimes.com/2015/05/spengler-responds-to-francesco-sisci-the-holy-father-isnt-promoting-peace/