Kort

De dømte i taxisvindelsaken søker på nytt om løyve. Og de vil få det fordi det er gått mer enn tre år så ansees vandelen som plettfri.  Dagbladet

Les også

Les også