Kort

Russland har som intensjon å vinne kampen om sannheten. Til det benyttes Armeen av troll og trollfabrikk. The Guardian

Les også

Les også