Kan bli både himmel, skjærsild og helvete, i følge Bloomberg, som ikke kan lese tankene til beslutnings­tagere med beslutnings­vegring. Tendenser til bankrun. DN

Les også