2/3 av skolelederne mener det er liten eller ingen aksept for offentlig kritikk av overordnede myndigheters politikk eller prioriteringer. Aftenposten

Les også