Innenriks

Diskrimineringsombudet mener det er diskriminerende å kreve at sykehjemsansatte tar norskkurs. NRK

Les også

Les også