Kort

Av 600 jihadister som har reist fra Storbritannia til Syria er ca. halvparten vendt tilbake. 30 politifolk kreves for døgnovervåkning av hver enkelt. Daily Mail

Les også

Les også