Kort

Farlige fanger i Bergen medfører flere betjenter til lufting etc. DB Fagforbundet krever flere betjenter, mens Regjeringen vil redusere bevilgningen. Aftenposten