Nytt

Nathan Cirillo (24) er bare en i rekken av tjenestemenn som blir drept fordi de bærer uniform – i eget hjemland, av mennesker som formelt er deres landsmenn.

Det er en helt ny situasjon.

Hva vil myndighetene i de ulike land gjøre med det?

De virker mer opptatt av å unngå å provosere, og ber, som i Nederland, soldater om å unnlate å bære uniform offentlig.

Det er en kurs som er unnfallende og demoraliserende for soldater og politi.

Et oppfølgingsspørsmål for å vise det absurde i henstillingen, er å spørre om også politi skal gå i sivil?

Tiltaket tilslører det som er sakens kjerne. At terroristene angriper de staten har utsett til å være dens voldsmakt. De forvalter det legitime voldsmonopol.

Jihadistene utfordrer dette. De har erklært staten krig.

Staten kan ikke svare på denne krigserklæring med å be soldatene legge av seg uniformene.

Sympatien med de drepte soldatene er enorm.

canada.nathan-cirilloMan trenger bare se inn i ansiktet til Nathan Cirillo (24) for å forstå at han var en flott kar. Gift og med en sønn som nå må vokse opp uten far. Akkurat som barna til Lee Rigby.

Militæret er en av bærebjelkene i samfunnet. Det involverer mange tusen mennesker. Et angrep på de militære er et angrep både på staten og samfunnet.

Noen har erklært dette samfunnet krig, men de som styrer det har problemer med å ta det inn.

Cirillo sto vakt med uladd gevær. Michael Zehef-Bibeau kunne storme inn i nasjonalforsamlingen etter å ha skutt ham. Det var en eldre mann som vanligvis har en seremoniell rolle, Kevin Vickers, som reddet Canada fra et blodbad på regjering og nasjonalforsamling.

Det tar tid før situasjonen synker inn.

Les også

-
-
-
-