Den siste tiden er 500 palestinere savnet etter å ha forsøkt å rømme Gaza sjøveien. Andre betaler Hamas-smuglere i dyre dommer for å benytte tunnelene ut av Gaza, bare for å bli robbet av egyptisk mafia på den andre siden. Trafikken er organisert plyndring. Tusenvis av palestinere står i kø for å komme ut og Hamas forsyner dem med falske papirer. De fleste havner i Europa.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.