Ifølge innenriksministerens tall var antallet 50 i mars 2013, 500 i april 2014, 800 i juli og 930 idag. Le Pen gir klar og tydelig beskjed om hvordan terrorister og ekstremisme skal bekjempes. Videoen er tekstet på svensk av Tobbes Mediablogg

Les også