Kort

Den tyrkiske visestatsminister er av den oppfatning at kvinner  skal avstå fra å le høyt offentlig. Ja, hvor skal dette ende om man viste livsglede offentlig? WP