Kort

Dagens vanlige Oslo-menn ber fem ganger om dagen, går på NAV-skole, legger ut ekstreme lenker om jihad på Facebook og sprenger seg selv i bombeattentat. VG