Tavle

En detalj i Storbritannias lovgivning er viktig i disse dager: adgangen til å oppheve det britiske statsborgerskapet til den som begår terror dersom vedkommende har et annet i tillegg. Om personen det gjelder er utenlands, kan han eller hun således forhindres fra å vende tilbake til øyriket, og det hele kan iverksettes med en høyere tjenestepersons pennestrøk uten at domstoler er involvert underveis (bare etterpå, eventuelt).

Det kan holde med postmannen:

The letter informing Mohamed Sakr that he had been stripped of his British citizenship arrived at his family’s house in London in September 2010. Mr. Sakr, born and raised here by British-Egyptian parents, was in Somalia at the time and was suspected by Western intelligence agencies of being a senior figure in the Shabab, a terrorist group linked to Al Qaeda.

Og hva som skjer etterpå, er ikke godt å si.

Seventeen months later, an American drone streaked out of the sky in the Lower Shabelle region of Somalia and killed Mr. Sakr.

The sequence of events illustrerer hva som kan skje når avveiningen mellom sikkerhet og menneskerettighetsgarantisme går i førstnevntes favør. Sistnevnte beskytter også enhver mot å bli statsløs. Det ser ikke ut til å affisere britene:

Now, faced with concerns that the steady stream of British Muslims traveling to fight in Syria could pose a threat on their return, Prime Minister David Cameron’s government is pushing legislation that would give it additional flexibility to use the power, which among other things keeps terrorism suspects from re-entering the country.

In many Western countries, including the United States, citizenship is considered a right that cannot be taken away except in very limited cases, such as serving in another nation’s military or having obtained citizenship fraudulently. Others strip citizenship from people who take another passport. Britain, along with Israel, is one of the few countries that can revoke the citizenship of dual nationals — even if they are native born — if they are suspected or convicted of terrorist offenses or acts of disloyalty.

Britain is seeking to expand the practice to naturalized citizens who have no other nationality and would be rendered stateless. Citizenship, in the words of Home Secretary Theresa May, is a “privilege, not a right.”

De er nokså resolutte av og til, det skal de ha.

http://www.nytimes.com/2014/04/10/world/europe/britains-power-to-disown-its-citizens-raises-questions.html