Kort

Bl.a. fordi foreldre starter privatskole når det offentlige legger ned lokalt. Giske betenkt. Om den offentlige skolen ikke gjorde så mye dumt? Dagens Næringsliv/NTB