Kort

Stortingspresident Olemic Thommessen disser Dalai Lama og slikker kinesiske støvler i full offentlighet. NRK

Les også

Les også