Kort

Personer som oppholder seg ulovlig i Norge, skal heretter få matkuponger og seng istedenfor økonomisk hjelp. Bergens Tidende/NTB

Les også

Les også