Barack Obama har en tendens til å komme for sent inn i spillet, og dermed blir det som kunne ha vært konstruktivt det motsatte. Han fremstår som svak. Kritikere bemerker allerede nå at advarselen til Putin om at militær intervensjon vil «få konsekvenser» er for generell og upresis. Hvis Obama skal være troverdig må han […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.