Tavle

Sosionom Arnstein Vada skriver om tiltagende meningskontroll innen privat og offentlig sektor. Ledersjiktet liker ikke diskusjon hverken innad eller utad. Når dette også gjelder offentlig sektor får det større konsekvenser.

 

Rektorer i osloskolen får ikke lenger delta i debatt om skolens utvikling. Norsk Lektorlag har gjennomført en landsomfattende undersøkelse som viste at hvert tredje medlem var redd for å ytre seg offentlig om skolespørsmål av frykt for negative reaksjoner. Statoil-ansatte er blitt truet med oppsigelse fordi de hadde fortalt offentligheten om ledelsens omfattende utflaggingsplaner. I arbeidet med Norsk ledelsesbarometer, som De Facto lager for fagforeningen, er lederne et voksende problem som gjør at informanter ikke våger å stå åpent fram med kritiske merknader til bedriftene. De er redde for å bli gjenkjent.

 

http://www.dagbladet.no/2013/12/20/kultur/meninger/kronikk/ytringsfrihet/arbeidsliv/30954879/