Kort

Nyhetsmedier innrømmer at det ikke alltid er så nøye med sannheten når historier lokker mange besøkende.
New York Times

Les også

Les også