Kort

Krisen i Europa har skapt store sosiale spenninger med arbeidsledighet, økonomisk kollaps og fremmedgjøring, sier han.  The Telegraph

Les også

Les også