Kort

Rimelig i lys av utviklingen, løsere bånd mellom døde, levende og ufødte, eller begge deler?
Aftenposten

Les også

Les også