Kort

Potensialet for misbruk er stort: ID-tyveri, internasjonal kriminalitet, ulovlig innvandring.
NRK

Les også

Les også