– Innvandringens tikkende bombe en trussel mot tryggheten. Noen kan ikke integreres, andre vil ikke.
Herman Lindqvist i Aftonbladet

Les også