Flere fra russiske deler av Kaukasus tar seg inn i Polen via Hviterussland med sikte på å søke asyl.
Deutsche Welle

Les også