Nytt

Det dobbelte angrepet på USAs ambassader i Nairobi og Dar es Salaam i 1998 innevarslet begynnelsen på al-Qaidas terror.

At en tilknyttet gruppe klarer å gjennomføre et større angrep 15 år senere sier noe om at krigen mot terror langt fra er vunnet.

Det forteller også at selve betegnelsen er dekkende og relevant. Obama-administrasjonen avskaffet det som upassende ganske snart etter tiltredelsen. Når terror inntreffer har Obama vanskelig for å ta det inn over seg.

Det er vanskelig å lære av historien.

Man skulle tro at mønsteret er tydelig. Men hvis man har interesse av at mønsteret forsvinner, er det fullt mulig å glemme det.

 

The assault was the deadliest terrorist attack in this East Africa nation since al-Qaeda operatives staged twin bombings of the U.S. embassies in Nairobi and Dar es Salaam, Tanzania, in 1998, killing more than 200 people in Kenya alone. Al-Shabab has staged numerous smaller attacks in the country since the government sent troops to Somalia in October 2011 to fight the militia. Most of those assaults targeted bus stations and churches, but never areas frequented by Westerners and wealthy Kenyans. The tourism industry is Kenya’s second-largest source of foreign exchange, and dozens of Western aid agencies and businesses are based in the country.

Det snakkes om 10-15 angripere. Hvordan kom de inn i Kenya? Hvordan greide de å samkjøre et angrep? Disse og flere andre spørsmål plager allerede sikkerhetstjenster og politikere.

Vitneforklaringer forteller hvorfor asymmetrisk krigføring er så vanskelig: det er umulig å se hvem som er angriper.

 

Frank Musungu, an army warrant officer who was shopping in the mall, said he and another security officer tried to assist someone. But the person was one of the assailants. “He stood up and shot my friend,” recalled Musungu, who took cover behind a wall. “I pulled him towards me and carried him to an ambulance.” Musungu said one attacker wore a white turban, but others wore civilian clothes, “dressed like me and you.”

 

http://www.washingtonpost.com/world/africa/attackers-storm-nairobi-mall-killing-dozens/2013/09/22/9234d360-237f-11e3-ad0d-b7c8d2a594b9_story_2.html