Feature

Det å røske opp noen trær og bygge et kjøpesenter i Istanbul, skulle i seg selv normalt ikke avstedkomme protester på den skalaen som har funnet sted flere steder i Tyrkia de siste dagene, med bruk av vannkanoner og tåregass, samt skader på mennesker og bygninger.

Oppdemmet misnøye med regjeringens politikk får sitt utløp, og det dreier seg ikke lenger bare om byutvikling, men en stadig mer autoritær statsminister Recep Tayyip Erdogan.