Nytt

I den groteske logikken medier og altfor mange politikere anvender, kan ikke Israel ha rett når det ikke dør like mange israelere som palestinere. At dette skyldes Iron Dom er i deres øyne uvesentlig.

Denne krigen ville ikke vært en gjentakelse av krigen for fire år siden hvis det hadde vært opp til Hamas. Hamas trodde at de skulle drepe og skade langt flere israelere enn sist – både jøder, kristne og muslimer – det spilte ingen rolle. Alle rakettene som er sendt mot sentrale strøk i Israel var ikke bare ment som en maktdemonstrasjon. De var ment for å drepe og skade.

Så skjer det at Iron Dome fanger opp de fleste av dem. Strek i regningen. Også for mediene som «trekker fra» alle som er reddet i et usynlig regnskap som teller rettferdighet og balanse i antall drepte. Iron Dome gjør at mediene slipper å ta stilling til hva Hamas’ hensikter var med å sende så mange raketter så langt. De greier å få Israel til å tape, selv når landet greier å beskytte seg selv, defensivt.

David Horovitz skriver i timesofisrael.com:

When Israel’s short-sighted critics insistently refuse to look beyond the numerical asymmetry, the very effectiveness of Iron Dome becomes the latest weapon with which to attack Israel for its purported aggression. All those Gazans are suffering terribly, dozens have been killed, yet hardly any Israelis are dying? That can’t be right. How can the Israelis claim to be the victims of unprovoked and indiscriminate aggression? They’re still alive.

Even the reasonably fair-minded foreign news teams focus on Gaza. It’s a much better story. When you’ve done the first article about Israel’s missile defense system intercepting a rocket that, yes, would have killed dozens in Ashdod, Ashkelon, Beersheba or Tel Aviv, except that it didn’t, you’ll only be repeating yourself if you do a second piece along the same lines a day later. But Gaza? Fresh faces of suffering daily.

And the cumulative impact is to convey a sense of relentless Israeli assault on the densely populated Gaza Strip that simply must be unjustified. After all, again, the Israelis aren’t dying. They must be in the wrong.

So to restate what is blindingly obvious and yet still so often ignored: The fact that Israeli citizens have not been dying in large numbers in this conflict to date has nothing to do with Hamas, which is employing its very mightiest efforts to kill us, and which is highly skilled and experienced in the endeavor. We live, rather, because in partnership with our American allies we added Iron Dome, a remarkable new supplement to the alarm systems, safe rooms, fortified schools and other measures into which we have poured effort and resources over the years to defend our civilians from attack.

And Palestinians in Gaza are dying in growing numbers because they are either directly involved in trying to kill us or — to our genuine sorrow and Hamas’s cynical delight — they had the misfortune to be sleeping, walking, talking, studying or praying very close to a key Hamas terror chief, missile launch site, ammunition store or other element of the sprawling Hamas kill-the-Jews infrastructure.

 Israel får ingen credit for å stanse terror mot egen befolkning, i seg selv noe å tenke over. Det samme skjedde under den andre intifadaen, da Arafat slapp terroren løs.
We reduced the strategic terrorist onslaught of the Second Intifada through a combination of arrests, intelligence work and the West Bank security barrier. So they switched their focus to rocket fire, devilishly anticipating that no barrier could stop an airborne assault. Now that we’ve found a means to reduce that threat, you can be 100 percent certain that our enemies are even now seeking new means to overcome those fiendish Zionists’ latest life-saving innovation.

Horovitz sier de som fredsforhandler må være obs på at ikke fienden får anledningen til å pønse ut nye farlige angrepsmetoder. Nå som rakettskjoldet har vist seg effektivt, vil de forsøke andre måter å drepe jøder på.

Horovitz slutter med en setning som svært få norske medier highlighter:

 

More difficult for Hamas terror chiefs to operate freely in Gaza, devising and perfecting still more nefarious means to try to kill us for the crime of insisting on living, alongside them, in our historic sovereign homeland.

Hvis norske medier hadde holdt fast på at dette er jødenes historiske hjemland ville dekningen vært annerledes.
Det hører med til historien at det var den mislykkede Labour-lederen Amir Peretz som insisterte på bygging av Iron Dome da han var forsvarsminister. Han kommer fra grensebyen i sør, Sderot. Peretz gjorde mye rart, men akkurat denne fremsyntheten bør Israel være evig takknemlig for.

http://www.timesofisrael.com/the-dangerous-success-of-iron-dome/