Sakset/Fra hofta

Noe av nøkkelen til forståelse for hvorfor flere EU-land ikke er bekymret for at de avstår suverenitet til Brussel, er en erkjennelse av hvor klare mangler deres egne demokratier har.

Kostas Vaxevanis, den greske redaktøren som ble arrestert for å ha offentliggjort listen over to tusen landsmenn med fete bankkonti i Sveits, setter skapet på plass hva angår styresettet i hans eget land:

«The country is governed by a poisonous combination of politicians, businessmen and journalists who cover one another’s backs. Every day laws are changed, or new laws are voted in, to legitimise illegal deeds.»

Når dette fra tid til annen skjedde under Berlusconis regjering i Italia, ble det i det minste påtalt, og det hørte under enhver omstendighet ikke til dagens orden absolutt hele tiden. Det gjør det altså i Hellas, og folk får ikke vite om det:

With a substantial chunk of the Greek media owned by magnates or financed by banks, journalists were in effect silenced. «It’s tragic. Greeks only ever learn half the truth and that is worse than lies because it has the effect of creating impressions,» he said.

Det er en dyster historisk parallel Vaxevanis trekker:

«Had it not been for the foreign media taking such an interest in my own story, it would have been buried. With few exceptions, hardly any of the Greek media bothered to report that I was acquitted, when CNN and the BBC were breaking into their news broadcasts to do so. The international media is playing the role it played during the [1967-74] dictatorship, when Greeks would listen to foreign outlets to find out what was really going on in this country.»

Korrupt samrøre hos eliten forekommer også i Norge, men neppe i en slik grad at mer makt til EU ville hjelpe. Da ville det nok være mer effektivt om utenlandske journalister begynte å interessere seg litt mer for verdens beste land.

 

Guardian: Greece is governed by a corrupt clique, says Kostas Vaxevanis