Storbritannias høyesterettsjustitiarius, Lord Phillips of Worth Matravers med tittelen the Lord Chief Justice, uttalte under et besøk i East London Muslim Centre nylig at han var helt enig med erkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams: Britiske musliimer bør kunne bruke sharia som rettesnor i familie- og finansielle spørsmål.

Dermed har to fremtredende samfunnstopper slått til orde for innføring av sharia i et vestlig demokrati. Riktignok i beskjedent omfang, begrenset til familie og økonomi. Men enhver som vet noe om islam, vet at familien er kjernen. Hvis religionen får regulere ekteskap, kvinner og barn, har de i realiteten kontroll over ummaen, kommuniteten av troende i Storbritannia.

Men ingenting av dette ser Lord Chief Justice ut til å ha registrert:

Lord Phillips said: «It is possible in this country for those who are entering into a contractual agreement to agree that the agreement shall be governed by law other than English law.»

Therefore, he said, he could see no reason why Sharia law should not be used to settle disputes in this country.

He said: «There is no reason why principles of Sharia law, or any other religious code, should not be the basis for mediation or other forms of alternative dispute resolution.»

He added: «It must be recognized however that any sanctions for a failure to comply with the agreed terms of the mediation would be drawn from the laws of England and Wales.»

Sharia law suffered from «widespread misunderstanding» in Britain, Lord Phillips said.

«Part of the misconception about Sharia law is the belief that Sharia is only about mandating sanctions such as flogging, stoning, the cutting off of hands or death for those fail to comply with the law,» he said.

«In some countries the courts interpret Sharia law as calling for severe physical punishment. There can be no question of such courts sitting in this country, or such sanctions being applied here.»

The judge said Dr Williams had been misunderstood when it was reported in February that he said British Muslims could be governed by Sharia law.

Lord Phillips said that the archbishop was saying only that «it was possible for individuals voluntarily to conduct their lives in accordance with Sharia principles without this being in conflict with the rights guaranteed by our law».

Mange muslimer har levd lenge nok i Vesten til å forstå hvilke konsekvenser en slik utvikling vil få. De blir skremt av ønsket om å imøtekomme kravet om islamifisering av den private sfære.

Khalid Mahmood, Labour MP for Birmingham Perry Bar and a practising Muslim, said that allowing Sharia law in parts of the UK would be divisive.

He said: «This would create a two-tier society. It is highly retrograde. It will segregate and alienate the Muslim community from the rest of British society.

«The majority of British Muslims want to live only under British law and they would reject anything that means they are treated differently.

«What Lord Phillips and the archbishop are discussing is something that is completely outside their area of understanding.»

Representanter for the establishment lever i en slags drømmetilværelse. Segregasjonskreftene arbeider både nedenfra og ovenfra.


Muslims in Britain should be able to live under Sharia, says top judge

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂