Nytt

“Indvandrere øger eksporten”, skrev Politiken, og ignorerede at mer-importen er hele ’150 % greater’

I forlængelse af gårsdagens blogpost om Politikens historie om at ‘Indvandrere øger eksporten’, er der kommet nyt frem, som fortæller en del om Politiken som medie. Da jeg læste artiklen, bemærkede jeg, at selvom den specialestuderende perifært fik nævnt, at det drejede sig om ‘højtuddannede’, så fablede den dansk-iranske RUC-forsker ikke desto mindre om tyrkere og om det økonomisk gavnlige i at dyrke etniske forskelle. Alle advarselslamper blinkede.

(Politikens forsidehistorie. 21. maj 2012 – spansktalende eksempel)

Herunder en række pluk fra afhandlingen, der indikerer at Politiken i samarbejde med de specialestuderende har snydt på vægten, for at kunne levere endnu et afsnit i føljetonen ‘Debat om udlændinge koster dyrt’.

1) Mer-eksporten er ikke sat i forhold til mer-importen – netto-minus for handelsbalancen er på 3,4 mia. Kr.

Politiken, 21. maj 2012 – gengivet i alle medier: “Indvandrere belaster den danske statskasse, har vi ofte hørt. Men indvandrerne bidrager med en hidtil overset gevinst: øget eksport… For hver 12.000 personer, som slår sig ned i Danmark, øges eksporten med over to mia. kr. – dvs. 166.000 kr. per indvandrer.”

Fra den pågældende afhandling, s. 53“It is noticed that import is influenced more by the immigration than export is. The coefficient for import is approximately 150 % greater than for export…” & s. 76 (via 180grader):

“10.1 Results Application
The empirical analysis has provided strong robust evidence of a positive effect from immigration on Danish bilateral trade relations that is both a strengthening and promoting impact. Based on the estimated elasticities a 10% increase in the immigrant stock from a specific country will on average increase Danish export and import by 1,29% and 3,28%, respectively. In this setting an increase in the Danish stock of immigrants by 12.000 persons will result in an increased export and import of roughly 2,1 billion DKK and 5,5 billion DKK, respectively (66)”

2) De højtuddannede der skaber vækst er typisk vesterlændinge, der rejser hjem igen – Efterkommere?

Fra afhandlingens side 78: The effect from descendants is not a part of the calculationsresulting in a possible underestimation of the real impact. This might seem overwhelming and the monetary effect should not be taken too strictly. As previous literature has pointed out the end result of increased immigration depends on which effect that dominates – imports or exports. Consequently, a trade deficit can result in a currency depreciation pressure, which will lower the real income for Denmark (Head and Ries, 1998). This contemplation is not thought as a problem in this specific context. The recommendations should not be seen as unconditionally pro increased immigration.

Perspektivering ved ‘Henrik12‘: “Hvis man kobler de tal du har gravet frem fra specialet med Danmarks Statistiks tal for indvandrere (445.536 i april måned), så får vi følgende effekt på Danmarks udenrigshandel:

Eksport: (445.536/12.000) x 2,1 milliarder kroner = en eksportstigning på ca 78 milliarder kroner
Import: (445.536/12.000) x 5,5 milliarder kroner = en importstigning på ca 204 milliarder kroner

Gruppen af indvandrere er altså årsag til en forværring af den danske handelsbalance med 126 milliarder kroner – hvert år. De seneste tal, Danmarks Statistik har for hele år er fra 2011. Da var de som følger (sæsonkorrigeret, afrundet til nærmeste hele milliard): – Eksport: 605 milliarder kroner – Import: 525 milliarder kroner

Et samlet overskud på 80 milliarder kroner med indvandrere… Et samlet overskud på 206 milliarder kroner uden indvandrere. Indvandrere står for 13% af eksporten, men hele 39% af Importen.